Αλληλεπίδραση Εκπαίδευσης Δηµιουργικής γραφής

Αλληλεπίδραση Εκπαίδευσης Δηµιουργικής γραφής

Αλληλεπίδραση Εκπαίδευσης Δηµιουργικής γραφής

Αλληλεπίδραση Εκπαίδευσης Δηµιουργικής γραφής

ήγηση διερευνά την ανεπιτυχή αλληλεπίδραση Εκπαίδευσης και Δηµιουργικής γραφής, όπως αυτή καθορίζεται από τα παγκόσµια δεδοµένα. Οριοθετούνται κατ’ αντίστιξη οι δυνάµεις – απωθητικές ή φυγόκεντρες – που αναπτύσσονται στο Ελληνικό σκηνικό, µεταξύ των δύο πόλων. Μέσα σε αυτό το πρίσµα, αναδεικνύονται οι ευεργετικές δυνατότητες της Δηµιουργικής γραφής. Το ζητούμενο είναι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων να βρουν και να υιοθετήσουν καινούργιες στρατηγικές. Απώτερος στόχος είναι “να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις συνθήκες της διδασκαλίας και της µάθησης»¹, επιδιώκοντας την πολυδιάστατη προσέγγιση της τέχνης του λόγου.

Σε αντιδιαστολή, όµως, µε τη διαφαινόµενη ελπιδοφόρα προοπτική, η εισήγηση οριοθετεί εκείνους τους ανασταλτικούς παράγοντες, που διαιωνίζουν µία στερεοτυπική, κατά βάση, εκπαιδευτική πρακτική. Κατάσταση που αναστέλλει την εκάστοτε δηµιουργική πρόθεση ή και απόπειρα – εκπαιδευτικών ή και µαθητών, αδιακρίτως.
Σε αυτό το ιδεολογικό πλέγµα, επισηµαίνονται οι µηχανισµοί που µε την αναχρονιστική τους δράση θέτουν προσχώµατα, εντείνοντας τις παθογένειες και τα στερεότυπα. Ως επακόλουθο, αφενός οι εκπαιδευτικοί απεμπολούν τη δυνατότητα µίας εµπεριστατωµένης µελέτης της Λογοτεχνίας. Αφετέρου οι ςµαθητές στερούνται του αναφαίρετου δικαίωµατός τους να ενασχοληθούν δηµιουργικά µε την παραγωγή ποικίλων συγγραφικών µορφών λόγου. Οι ανεπάρκειες, δε, γίνονται ευθέως αντιληπτές ιδίως στο μάθημα της ‘Εκθεσης έκφρασης.

Συµπερασµατικά, σκιαγραφούνται οι προϋποθέσεις ή και οι λύσεις, ώστε δυνητικά η εκπαίδευση ν’ αποδεσµευτεί από το υφιστάµενο γνωστικό πλαίσιο λειτουργίας. Λαμβάνοντας ως δεδομένο πως στην πράξη ακυρώνεται και ενίοτε στιγµατίζεται ακόµη και η στοιχειώδης δηµιουργική πρόθεση του µμαθητή να πλαστουργήσει γλωσσικά τη σκέψη του, κατά τρόπο ακηδεµόνευτο.
Ολοκληρώνοντας, τεκµαίρεται πως η Δηµιουργική γραφή, ως δυναµικό γνωστικό αντικείµενο, προβάλλει από τα ίδια της τα επιστηµολογικά χαρακτηριστικά σαν µία ρηξικέλευθη εκπαιδευτική πρόταση. Μία λύση προκειµένου να αποτραπεί – όπως θα έλεγε και ο Οδυσσέας Ελύτης – η καταδυνάστευση ενός
χρησιµοθηρικού εκπαιδευτικού µοντέλου.

¹: βλ. Οδηγός σπουδών στο Μεταπτυχιακό της Δηµιουργικής γραφής.

Δηµογιάννης Γιάννης
Η Δηµιουργική γραφή στην εκπαίδευση: µία µετέωρη απόπειρα
4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Δημιουργικής γραφής – Φλώρινα (Σεπτέμβρης 2019)

https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/4501-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE

Share.

About Author

Γεννημένος εν έτει 1969, στην Κέρκυρα, νησί ενός ανεκπλήρωτου νόστου. Επτάχρονος μετανάστης, εγκαταστάθηκε ακουσίως στην Πάτρα, διέπρεψε ως μαθητής Κλασσικού Λυκείου, και αποφοιτήσας, σπούδασε νεοελληνική Λογοτεχνία στα Ιωάννινα. Αγάπησε τα παιδιά των άλλων, μοιράστηκε μαζί τους την αγάπη της γλώσσας, και δεν έπαψε ν’ αναζητά όσους παρέμειναν παιδιά. Η ζωή του σχοινοβατεί ακατάπαυστα πάνω στο στίχο του Μίλτου Σαχτούρη: «Εγώ κληρονόμος πουλιών πρέπει έστω και με σπασμένα φτερά να πετάω».

1 Σχόλιο

  1. Pingback: Ένας αξέχαστος δημιουργικός μαθητής - Επιμύθιο | Ιστοροές Πολιτισμού

Leave A Reply